Verksamhetens mål

Vi ger individer som behöver vårt stöd en kompetent och effektiv vägledning för att förbättra sina möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier.

Vi jobbar ständigt med att öka medvetenhet och insikt om integration och arbetsmarknadens krav.

Vårt mål är att så många arbetssökande som möjligt ska få ett korrekt matchat arbete eller påbörja studier.

Våra värderingar

 • Förtroende- Genom att vara lyhörd och visa empati

 • Integritet- Lyfta fram individens värdighet

 • Respekt- För individen och samhället

 • Empowerment- Vara investerad i människor och lyfta fram individen

METOD

 • Empowerment

 • Lösningsfokus

 • MI

 • Öka arbetsmarknadskunskap

 • Stärka självtillit, självförtroende och beslutsförmåga

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • Att bemöta varje individ där hen befinner sig.

 • God kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet.

 • Skapa en allians och samarbete mellan deltagare och personal.​

 • Samverkan med externa aktörer: goda kontakter med näringslivet, myndigheter samt stöd av andra insatser för att deltagare ska hitta vägen in eller tillbaka till arbetslivet och egen försörjning.

 • Rätt person på rätt plats i rätt tid.

Vårt företag

Sollentuna

Järfälla

Spånga

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen så kan du få vårt stöd i ditt jobbsökande!

Kontakta oss så berättar vi mer!